Monday, March 24, 2008

Kandungan Wasiat - Asas & Komprehensif

Salam.

Dokumen Wasiat Amanah Raya terdapat dua jenis:

A. D okumen WasiatAsas B. Dokumen Wasiat Komprehensif

A.Dokumen Wasiat Asas mengandungi:

1. Wasiat Terakhir Amanah Raya : 4 mukasurat


2. Borang permohonan Penyediaan/ Penyimpanan Wasiat dimana mempunyai dua bahagian:
1. Keterangan Mengenai Pewasiat 2. Pengakuan PewasiatB. Dokumen Wasiat Komprehensif mengandungi:
1. Keterangan Mengenai Pewasiat
2. Keterangan Mengenai Penjaga (Jika ada Kanak-Kanak)
3. Keterangan Mengenai Waris
4. Keterangan Mengenai Harta Pewasiat
4.1 Harta Tak Alih (contoh: Tanah/ Rumah)
4.2 Harta Alih (Contoh: Tunai/ Akaun Bank/ Saham)
5. Keterangan Mengenai Saksi-Saksi
6. Arahan Pewasiat
Tambahan: 1. Senarai Hutang (Mereka Pewasiat Hutang)
2. Senarai Pemiutang ( Mereka yang Berhutang kepada Pewasiat)
3. Maklumat harta Sepencarian
4. Pembahagian Pusaka Kepada Bukan Waris
7. Pengakuan Pewasiat
8. Untuk Kegunaan Pejabat


Rohana